-10% KORTING OP DE NIEUWE COLLECTIE

Disclaimer

Algemeen 

Fashionbox 32, hierna te noemen Fashionbox 32 NV, verleent u hierbij toegang tot www.fashionbox32.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Fashionbox32 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 


Beperkte aansprakelijkheid

Fashionbox32 spant zich in om de inhoud van fashionbox32.be zo vaak mogelijk te vernieuwen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist wordt weergegeven.
 Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.fashionbox32.be geldt een voorbehoud van  programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met fashionbox32be. U zult hiervan binnen 7 werkdagen op de hoogte worden meegedeeld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fashionbox32. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.fashionbox32.be, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.